ناهماهنگی بین شارژرهای موبایل و دستگاه های پلیر و گیم بعث شده است که برای هر وسیله ی که باطری شارژی دارد یک شارژری داشته باشیم.پس راه حل این کار چیست؟خب برای حل این امر به cool devices شبیه شکل زیر نیاز داریم!

Octopus

لیست بلند بالای ساپورت های این موبایل شارژر به شرح زیر است:
There’s a pretty big list here, so let’s get right down to it:

- Nokia 2.06mm (or 2mm)
- Nokia 3.5mm
- Sony PSP
- Motorola (V3 series) & HTC and other phones using USB Mini 5 pin as a charging port
- Micro USB (for Motorola V8…)
- LG
- Samsung (20P (s))
- Samsung (20P (M))
- Sony Ericsson Fast Port
- iPhone / iPod (for charging and Data HotSync
نکته ی بد در مورد این وسیله ی عدم توانایی شارژ همزمان چند وسیله با هم هست و فقط برای صرفه جویی در فضا وسیله ی مناسبی است.
باید توجه کنید که این مطلب در keyneveshte.blogspot.com منتشر شده است و کپی برداری خلاف مرام نامه ی ماست.
نکته ی دیگر در مورد این particular charging device اینست که این دستگاه برای sync data کار نمی کند مگر اینکه iPod Touch/iPhone باشد.
این وسیله هم اکنو با قیمت $9.99 به فروش می رسد.
منبع : keyneveshte.blogspot.com
انتشار در : slashgear.com
منبع اصلی : [via GearDiary]

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati