از طریق ای بسته شما می توانید ظاهر ویندوز 7 را بر روی موبایل خود اجرا کنید.
این Windows Se7en theme توسط GorillazXD طراحی شده است و با گوشی های Nokia Symbian V3سازگاری دارد.

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati