http://cdn.physorg.com/newman/gfx/news/hires/mountain.jpg
برای اینکه بدون هیچ زحمتی وزن کم کنید ، می توانید مدتی به مناطق مرتفع بروید حتی یک هفته اقامت در کوهستان بدون انجام ورزش و یا تغییر در برنامه غذایی می تواند موجب کاهش وزن شود. در مطالعه ای که در آلمان انجام شده ، تعدادی مرد چاق حدود 56 ساله که دارای ریسک فاکتورهایی مثل دیابت و بیماریهای قلب و عروق بودند و همه از شهر مونیخ که در ارتفاع 1740 پایی از سطح دریا قرار دارد ، برای مدت یک هفته در منطقه کوهستانی سکونت دادند ، در طی این مدت این افراد تشویق شدند که هرچه که دوست دارند بخورند و بیاشامند و به غیر از گردش اطراف کمپ اقامت مجاز به ورزش نبودند با این حال دیدند که به طور متوسط 740 کالری کمتر از حد عادی مصرف کردند و 3.5 پوند وزن کم کردند . در طی یک ماه بعد 1.5پوند وزن اضافه کردند ولی همچنان سوخت و ساز کالری در آنان بیشتر بود

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati