http://www.sciencecodex.com/test/sciencecodex-a5UR5wbv9AlFD2ju.jpg
در گذشته استفاده از اندام های خوک برای نجات بیمارانی که تحت عمل های جراحی قرار می گرفتند و نیاز به پیوند اعضاء داشتند ممکن نبود زیرا به محض تماس اندام های این جانور با خون انسان، اندام پیوند داده شده از عمل بازمی ایستاد. اما دانشمندان استرالیایی با استفاده از دستکاری ژنتیکی و حذف یکی از عوامل اصلی که مانع از این پیوند می شد، این عمل را ممکن کرده اند. دانشمندان نشان دادند که تزریق خون انسان به ریه خوک موجب می شود که برای مدت زمان طولانی، ریه خوک، خون تزریق شده را اکسیژن دار نماید. دکتر وستال می گوید: ما خون بدون اکسیژن انسان را وارد ریه خوک کردیم و خون اکسیژن دار از آن خارج شد. این برای نخستین بار است که دانشمندان به چنین موفقیتی می رسند. بدین تریتیب می توان ریه خوک را در آینده نزدیک به افرادی که دچار بیماری هایی شده اند که جان آنان را تهدید می کند، پیوند زد.

منبع : physorg.com و ترجمه از بالاترین

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati