http://ycglobalent.com/unique_bio/images/Spray_Pesticide.jpg
بر اساس تحقیقات ارتباط ناهنجاری های جدار شکم در نوزادان با سموم شیمیایی که در کشاورزی به کار برده میشوند شناخته شده است. در سی سال گذشته میزان این گونه ناهنجاری ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است و بخصوص در مادرانی که در محلی زندگی می کرده اند که آبهای سطحی با آترزین آلودگی داشته اند بیشتر بوده است . همچنین این حالت در نوزادان مادرانی که آبستنی شان در بهار رخ داده است بیشتر بوده که آن هم به علت افزایش مصرف سموم دفع آفات نباتی در فصل بهار است.

منبع : بخش خبری یاهو و ترجمه از بخش علمی سایت بالاترین

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati