http://i.telegraph.co.uk/telegraph/multimedia/archive/01429/talk_ear_1429320c.jpg
دانشمندان دریافته اند که وقتی ما عصبانی هستیم گوش سمت راستمان بیشتر از گوش سمت چپ پذیرای صدا می باشد. این یافته منجر به این نظریه شد که ابراز ندامت فرد پشیمان در گوش سمت راست طرف مقابل امکان موفقیت بیشتری در اثربخش بود ابراز پشیمانی دارد. این آزمایش در بین 30 مرد جوان و با خواندن متنی که آنان را عصبانی می کرد انجام شد در حالیکه در این حین محققان ضربان قلب، فشار خون و سطح هورمون تستوسترون (هورمون جنسی) آنان را مشاهده می کردند. تیم تحقیقاتی دانشگاه والنسیا دریافتند که هنگام عصبانیت گوش سمت راست شرکت کنندگان در این آزمایش نسبت به صدا پذیرش بیشتری دارد هر چند که بنا بر این تحقیقات که در مجله هورمونها و رفتار چاپ شده، در گوش چپ تغییری مشاهده نشد. گمان می رود که این مطلب بدین خاطر می باشد که سمت چپ مغز صداهایی که وارد گوش راست می شود را پردازش می کند. به هنگام عصبانیت سر و صداهای که در سمت راست هستند نسبت به آنهایی که سمت چپ هستند قوی تر شنیده می شوند. تحقیقات قبلی نشان داده است که اگر می خواهید فردی را به انجام کاری ترغیب کنید، باید در گوش راستش صحبت کنید.

ترجمه از بالاترین به نقل از telegraph.co.uk

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati