مدتی است که ویندوز 7 نسخه ی rtm از سوی مایکروسافت عرضه شده است.اما عده ای توانایی و یا تمایل به مهاجرت به این ویندوز را ندارند.
برای این افراد تم ویندوز 7 برای ویندوز xp بسیار مناسب می باشند و از ظاهر تکراری ویندوز xp خارج و به دنیای زیبای ویندوز 7 وارد می شوند.
این بسته تم ویندوز سون را روی ویندوز xp نسخه های sp2 و sp3 می ریزد و ظاهر xp را به windows 7 تبدیل می کند.


دانلود این بسته :

تغییراتی که این بسته اعمال می کند شامل موارد زیر است :
 • New Taskbar buttons similar to Windows 7 RTM (with round corners, updated colors and glow effect)
 • New User Pic frame in Startmenu similar to Windows 7 RTM
 • Windows 7 default Userpic is shown in Startmenu if Welcome Screen is not enabled
 • A brand new Startmenu in Basic style similar to Windows 7 RTM (Thanks to XibaD)
 • MSN icon replaced with Windows 7 logo in Basic Startmenu
 • New Menubar matching with Windows 7 RTM
 • New Quick Launch graphics and buttons spacing updated to match with Windows 7 RTM
 • Quick Launch "Large Icons" issue fixed. Now Taskbar height remains same.
 • A brand new "Styler" toolbar included to match Windows 7 RTM
 • Titlebar buttons graphics and position updated
 • System Tray icons position updated to take less space
 • New "Hide Inactive Icons" resources
 • "Details" view graphics in Explorer updated to match Windows 7 RTM
 • Taskbar resources updated for proper view in Top, Bottom, Left and Right sides
 • New "All Programs" Menu Background matching with Windows 7 RTM
 • And lots of other small graphics updated
 • At last many bugs fixed as usual
نحوه ی نصب این بسته بر روی ویندوز xp :
ابتدا بسته ی زیپ را دانلود کنید و از فشرده خارج کنید . در این صورت فولدری به نام "SevenVG RTM Theme for Windows XP by Vishal Gupta" پیش روی شماست.
در این فولدر شما 5 تا زیر فولدر دارید به نام های زیر :
 • Extra Common Tasks (This folder contains 2 extra shell styles: Bottom and Left dark blue.)
 • Fonts (This folder contains Segoe UI fonts required for the theme. Run Fonts.exe file to install them.)
 • Iconized Taskbar Hack (This folder contains registry script to enable Iconized taskbar in Windows XP.)
 • Styler Toolbar (This folder contains "Styler" setup file and "SevenVG RTM" Styler skin. You can apply it to get Windows 7 look-like commandbar in Windows XP Explorer.)
 • Theme (This folder contains the main theme. Run Theme.exe file to install it.)
فایل "Theme.exe" موجود در فولدر "Theme" را اجرا کنید و تم را از Desktop Properties فعال کنید.
همچنین مطمئن شوید که "uxtheme.dll" را patched کرده باشید که بتواند از 3rd party themes استفاده کند.اگر این این فایل پچ نشده است از لینک های زیر استفاده کنید :
For XP SP3 Users - Download UXTheme Patcher
For XP SP2 Users - Download UXTheme Patcher
منبع : askvg.com

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati