ReTwt.me نام وب سایت جدیدی در مورد کوتاه کردن آدرس سایت های وب است.اما تفاوت این سایت با دیگر سایت های مشابه اینست که در این سایت،شما لینک های مربوط به Shrink It و Tweet It و Analyse It را به شما می دهد.خود این سایت 3 شعار را به دنبال خود یدک می کشد
Shorten
Share
Analyse
بدین شکل که با ورود سایت خود لینک کوتاهی به شما می دهد و به اضافه لینک های مربوط به اشتراک گذاری در فیس بوک و توییتر را به شما می دهد و همچنین انالیزی بر روی تعداد کلیک های زده شده در این لینک را نیز می دهد.
برای ورود به این سایت به retwt.me بروید .

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati