مجموعه ی بی نظیری از عکس های به یاد ماندنی جنبش سبز که سر و صدای زیادی را در بین تمامی خبر گزاری های دنیا به پا کرد
http://static.guim.co.uk/sys-images/Observer/Pix/gallery/2009/6/13/1244910040150/Iran-Election-Aftermath-I-013.jpg


عکس های به یاد ماندنی تحولات پس از انتخابات 88(سری دوم)


http://www.economywatch.com/images/iran-election-media-coverage.jpg

http://www.tjsullivanla.com/NativeIntell/Resources/1cIranElection011.jpg

http://nimg.sulekha.com/Entertainment/original700/iran-election-2009-6-18-17-50-9.jpg

http://www.sethskim.com/wp-content/uploads/2009/06/iran-election.jpg


http://media.commercialappeal.com/mca/content/img/photos/2009/06/09/03_Mideast_Iran_Election(2)_t600.JPG

http://www.pollsb.com/photos/o/308406-iran_election_ahmadinejad_really_win_landslide.jpg

http://media.commercialappeal.com/mca/content/img/photos/2009/06/09/04_Mideast_Iran_Election_t600.JPG

http://www.peacealliancewinnipeg.ca/wp-content/uploads/iran-demonstrations-unres-003.jpg

من به این عکس می گم توپچی ها!
http://chicagoist.com/attachments/Marcus%20Gilmer/2009_06_16_iran.jpg

http://blog.cleveland.com/world_impact/2009/07/large_iran0709.jpg

http://server2.fusednetwork.com/~erosdisc/wp-content/uploads/2009/07/3639493164_10c31d1aca.jpg

این سری اول بود در پست های بعدی عکس های بعدی را می آورم

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati