به صورت پیش فرض RDP یا Remote Desktop بر روی Windows 7 غیر فعال است.
فعال سازی این قابلیت در ویندوز سون همانند فعال سازی ان بر روی Windows Vista است .
ایتدا برروی Windows Start Button کلیک کنید و برروی Computer راست کلیک کنید و Properties را انتخاب کنید.

Windows 7 - Open Computer Properties

سپس برروی Remote Settings کلیک کنید .

Windows 7 - Open Remote Settings Configuration for RDP

در این صورت پنجره ای برای شما باز می شود که در زیر Remote Desktop برروی گزینه یدوم که همان فعال سازی ریموت است کلیک کنید.

Windows 7 - Remote Settings Enable RDP Radio Button

نکته : به صورت پیش فرض فقط کاربران Administrator توانایی دسترسی به این سرویس دارند.
منبع : keyneveshte.blogspot.com
منبع کمکی و عکس ها : groovypost.com

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati