Vista Rainbar 4.5.0.5
Vista Rainbar 4.5.0.5 | 11.2 MB
Vista Rainbar نرم افزاری است که ابزارهای مفیدی را برای ساید بار ویندوز ویستای شما فراهم می کند.این نرم افزار 20 stunning gadgets را دارد .همچنین گجت هایی چون weather information و RSS و نشان دادن وضعیت wireless network داردو از سرعت رم شما هم کمتر استفاده می کند.
از جمله قابلیت های این نرم افزار شامل موارد زیر است :


What's New:-
· Updated and fixed problems with the Weather gadget
· Fixed various bugs with the Recycle Bin gadget
· Multi-page Sticky Notes gadget
· Added Sticky Notes configuation tool
· Added Recycle Bin configuration tool
· Added Mail configuration tool
· Added Wireless gadget
· Added a Gmail gadget
· Added new Uptime/Power gadget skin
· Updated all configuration tools
· Updated installer
· Added launcher for Vista Rainbar to check for various things
· Added function to preserve settings when updating Vista Rainbar
· Added back button for some gadgets
· The Rainmeter platform updated from 0.14 -> 1.0
· Option to save and restore themes
· Fixed various bugs with the RSS gadget
· Plus, lots of minor (and probably a couple of major) fixes/additions that I can't recall right now
لینک دانلود :

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati