این عکس ها رو بدون شرح می آورم ولی از جمله کسانی که با هوگو چاوز(رفیق احمدی نژاد)تعامل دارند می توان به صدام و Naomi Campbell و اوباما و بوش و بقیه ی افراد در عکس های زیر،اما حال سوال اینجاست که ایشون چه سحری را به خرج دادن که در دل دکتر احمدی نژاد نشستند،نمی دونم! اگر بعضی از عکس ها غیر اخلاقی است پوزش من را پذیرا باشید.

http://s.wsj.net/media/saddamchavez_art_257_20080220170425.jpg

http://blackchristiannews.com/news/images/obama-chavez-handshake-121.jpg

http://buschbaby.typepad.com/.a/6a00d8341c555853ef010534c4212e970c-350wi

http://www.huffingtonpost.com/theblog/archive/summit-closeupcircles.jpg

http://www.chinadaily.com.cn/world/2006-12/30/xin_11120330172728618246158.jpg

http://cm1.theinsider.com/media/0/48/88/naomi4-1.0.0.0x0.383x251.jpeg

http://flisted.files.wordpress.com/naomi110507chavez1.jpg

http://www.dlisted.com/files/693918.jpg

http://www.modelsblog.info/content/2008/01/afp_naomi_campbell_151709a.jpg
با عرض پوزش از آوردن این عکس فقط می خواستم این خانم را شناسایی کنید و در همین مورد این لینک را بخوانید

http://www.thewe.cc/thewei/&_/images8/venezuela/laughs_with_athlete.jpe

http://chattahbox.com/images/2009/05/hugo_chavez_and_ahmadinejad.jpg

http://homohominilupus.files.wordpress.com/2007/01/ahmadinejad_chavez_3.jpg

http://4.bp.blogspot.com/_LD_Ah5tLKV8/SepfiY4-HpI/AAAAAAAABwE/hZyb3O8So3o/s400/Obama_Chavez_Book_55.jpg


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati