kevin cyr فرد خلاقی است که این دوچرخه را برای اولین بار در april 2008 خلاف کرد.این دوچرخه در واقع 3 تا چرخ دارد که بر روی دو چبخ عقب آن فضایی خانه مانند طراحی شده و همانند دوچرخه های معمولی با پدال زدن از جایی به جای دیگر می رود.این طراحی مناسب حال حاظر روزگار ایران هست که قیمت خانه سرسام آور و روزگار مردم هر روز بد تر از دیروز می شود!
راستی این اقا سایت هم دارد و می توانید به آن هم مراجعه کنید!
برای دیدن ادامه ی عکس ها به ادامه ی این مطلب بیایید :


منبع :keyneveshte.blogspot.com
منبع انتشار :designboom.com
اشتراک در سایت ما : Subscribe to feed

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati