http://www.worldlifeexpectancy.com/images/brians.jpg
تحقیقات دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد که جستجو در اینترنت موجب فعال شدن و تحریک مراکز حیاتی از مغز می شود که فرایندهای تصمیم گیری و همچنین برهان و استدلال را در انسان کنترل می کنند. به نظرمی رسد یک جستجوی ساده و روزانه در اینترنت حتی به افراد بزرگسال کمک می کند تا ارتباطات عصبی مغز خود را بهبود ببخشند. محققان می گویند: جستجو در اینترنت فعالیت پیچیده مغزی را موجب می شود و از این طریق می تواند به عملکرد و ورزش دادن مغز کمک نماید.
توضیح تصویر بالا :
سمت راست : YOUR BRAIN SURFING THE INTERNET

سمت چپ : YOUR BRAIN READING A BOOK

منبع : ترجمه ازبالاترین به نقل از worldlifeexpectancy.com

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati