http://nexus404.com/Blog/wp-content/uploads2/2010/01/3g-hacked.jpg
چند مدت پیش خبر کرک شدن GSM cellphone encryption در اینترنت پخش شد.بعد از اینکه الگوریتم GSM 64-bit A5/1 algorithm پخش شد،حال نوبت الگوریتم 3G algorithm است.
بر اساس این خبر ، شبکه ی مربوط به سیستم KASUMI پس از چند ساعت توسط هکر ها کرک شد.3G از KASUMI encryption استفاده می کند که بلوک های 64-bit blocks را پردازش می کند برای کلیدهای 128-bit key
کرک کردن این کار نیاز به دانش بالای محاسبات ریاضی و exploid ها دارد.
توضیحات بیشتر در ادامه داده خواهد شد.

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati