http://www.wired.com/images_blogs/wiredscience/2010/02/ice_cubes
یک تحقیق در نشریه ساینس در پنجم فوریه نشان میدهد که آب میتواند بسته به آنکه سطح ان تحت بارالکتریکی مثبت یا منفی قرار گیرد، در درجه حرارت های متفاوت منجمد شود. تحت شرایط خاص ، حتی وقتی که آب گرم میشود، میتواند منجمد شود . آب معمولا با تشکیل یک فرم کریستالی در اطراف یک ذره از غبار و یا هر نوع دیگر ناخالصی شروع به منجمد شدن میکند. بدون این نقطه آغازین، آب میتواند حتی در زیر ۴۲ - درجه سانتیگراد مایع بماند. این آب فرا- سرد در طبیعت و آزمایشگاه بسیار مفید است مثلا در پدیده مه، زنده ماندن ماهیها در زمستانها و نگهداری خون و بافت. دانشمندان برای دهه ها به اینکه جریان الکتریکی میتواند برای شروع انجماد در آب فرا- سرد بکار رود، مشکوک بودند. یک مولکول آب دارای یک بار الکتریکی ضعیف مثبت در یکی از سر ها و یک بار منفی در دیگر سر است. بنابرین میدان الکتریکی میتواند مولکولهای آب را در یک شکل جامد بر اساس بار الکتریکی اعمال شده آرایش دهد. آزمایشات قبلی جهت دانستن اینکه میدان الکتریکی میتواند بر انجماد آب موثر باشند به مشکلاتی به علت استفاده از مواد به کار رفته در آزمایش بر خورده بود.
http://www.wired.com/images_blogs/wiredscience/2009/09/sciencenews.gif
بهترین مواد برای نگهداری بار الکتریکی فلزات هستند، اما هر کسی که سعی کرده باشد که در یک ماشین را بعد از یک طوفان برف باز کند، متوجه میشود که یخ حتی بدون بار الکتریکی هم روی سطح فلز تشکیل شده است. این بار دانشمندان به جای فلز از مواد پیرو الکتریک استفاده کردند که میتواند یک بار الکتریکی را در زمان گرم یا سرد شدن درکوتاه مدت خود حفظ کند. دانشمندان در این دستگاه جدید متوجه شدند که بدون بار الکتریکی، آب در ۱۲/۵- درجه یخ میزند اما بااعمال بار سطحی مثبت ، آب در درجه حرارت متوسط ۷ - درجه منجمد میشود. با عمل بار سطحی منفی،یخ در ۱۸- درجه شکل میگیرد .

منبع : بخش علمی سایت wired.com
ترجمه:بخش علمی سایت بالاترین

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati