Google Search results pane in Gmail.png

gmail اخیرا قابلیت بسیار مناسبی را برای کسانی که از Gmail استفاده می کنند قرارد اده است که شما می توانید براحتی در gmail و در قسمت مربوط به اکونت خود به جستجو در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل بپردازید.Google Search within Gmail نام این قابلیت است که با فعال سازی آن قسمتی در سمت چپ جیمیل باز می شود و شما می توانید در گوگل جستجو کنید.


با وارد کردن لغت خود در قسمت باکس سرچ ،در سمت راست و پایین جیمیل منوی سرچ باز می شود،بدون اینکه از جیمیل خارج شوید.

برای فعال سازی این قابلیت وارد قسمت Settings بشوید و در منوی Labs طبق شکل زیر این عملیات را فعال بزنیدو تغییرات را سیو کنید.


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati