http://i.telegraph.co.uk/telegraph/multimedia/archive/01517/hadron_1517892c.jpg
برخورد دهنده هادرونی بزرگ (LHC ) بار دیگر دچار مشکل شده است. این شتاب دهنده 27 کیلومتری این بار توسط تکه نانی که بوسیله یک پرنده در حا ل گذر به سطح حلقه شتاب دهنده آن انداخته شد دچار اختلال گشته است. دکتر مایک لمنت از مهندسین این دستگاه می گوید: تکه نان پرتاب شده توسط پرنده موجب افزایش شدید درجه حرارت آهن رباهای ابر رسانای این دستگاه از ۱/۹ درجه کلوین به حدود 8 درجه کلوین شده است. این دما نزدیک دمایی است که دستگاه در آن دما خاموش می شود (۹/۶ درجه کلوین). از نقطه نظر تئوریکی چنین دمایی در زمانی که دستگاه به صورت عملیاتی و با حداکثر توان شروع به کار می کند می تواند موجب اختلالات فاجعه بار مشابه آنچکه در سال قبل روی داد شود. البته این ماشین برزگ دارای مکانیسم هایی است که می تواند در صورت افزایش شدید دما و پیش از رسیدن به شرایط بحرانی آن را به طور خودکار خاموش کنند. این نان پرتاب شده توسط پرنده چند روزی شروع به کار شتاب دهنده را به تاخیر انداخته است. البته این اختلال ایجاد شده با مشکلات سال گذشته که کاملا این دستگاه را از کار انداخت قابل مقایسه نیست.
منبع : telegraph.co.uk
ترجمه شده در بالاترین

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati