http://www.getentrepreneurial.com/images/relationship.jpg
دانشمندان می گویند زنانی که روابط جنسی طولانی با شوهران خود دارند، بچه های سالم تری را به دنیا می آورند. تحقیقات نشان می دهد زنانی که به طور اختصاصی حداقل 6 ماه با شریک جنسی خود همخوابگی داشته اند، در طی دوران حاملگی کمتر دچار فشار خون بالا می شوند و همچنین در زمان زایمان احتمال اینکه بچه هایی با اندازه کوچک و کمتر از اندازه طبیعی به دنیا آورند کمتر از دیگر زنان می باشد. کارشناسان معتقدند زنانی که به مدت زمان طولانی تر در معرض اسپرم شوهران خود قرار می گیرند، سیستم ایمنی بدنشان در مقایسه با دیگر زنان افزایش می یابد. در عین حال، نتایج تحقیق نشان داد زنانی که بچه هایی با اندازه کمتر از حد طبیعی به دنیا آورده بودند، روابط جنسی کوتاه مدتی با پدر بچه متولد شده داشتند. دکتر چاملی محقق ارشد این مطالعه می گوید: سیستم ایمنی زن با قرار گرفتن در معرض آنتی بادی های مفید موجود در اسپرم مرد بهبود می باید که این منجر به دوران بارداری سالم و همچنین تولد نوزادان سالم تر می شود.
برگرفته از بالاترین به نقل از telegraph.co.uk

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati