خب بالاخره اتفاقی که نباید می افتاد،افتاد و سایت ما هم به جمع خیل عظیمی از سایت هایی که یا به اشتباه فیلتر می شوند و یا عمدی فیلتر می شوند،اضافه شد.
اما هر چی فکر می کنم سر در نمی آورم که چه کسانی نشستند توی این کمیته ی فیلترینگ که اینقدر کوته ذهن و کوته فکر و با فکر بسته هستند که یک سایتی که ساعت ها برای طراحی و زیبایی آن صرف شده و ساعت ها وقت مدیر سایت برای به روز رسانی و افزایش بار علمی و افزایش مطالب فارسی در دنیای وب،صرف شده است.باید فیلتر شود.
من از همه ی کسانی که در این مدت با ما بودند تشکر می کنم.از همه ی کسانی که مطالب ترجمه شده و مفید سایت را پی گیری کردن تشکر می کنم.
امیدوارم روزی ایران از این کودتاچیان موجود فعلی که در آن حکومت می کنند،آزاد شود.

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati