آخرین نسخه ی فتوشاپ Adobe Photoshop Cs4 کمی سخت کرک می شود و نیاز به اعمال تنظیمات گوناگون دارد و در بعضی موارد ارتباط اینترنت و همچنین تغییر درقسمت host ویندوز نیز باید انجام دهید.
در اینجا من کرکی از این نرم افزار می آورم که سریال معتبر برای این نسخه را به شما می دهد.
این بسته شامل موارد زیر است :

keygenerator for your Photoshop CS4 + crack to activate it so you can get upgrades, downloads, extra filters + new tools without having to register for it.

لینک دانلود از رپید شیر

همچنین کرک دیگری هم وجود دارد که در زیر آورده شده است:
Adobe Photoshop CS4 Extended Keygen

Adobe Photoshop CS4 Extended Keygen


Adobe Photoshop CS4 Extended Keygen

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati